NavigationUniversity of Malta ScholarshipTUTUP

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah menerima makluman dari Kedutaan Besar Malta, di Rome Itali mengenai tawaran Biasiswa Pascasiswazah dalam bidang Climate Action di University of Malta Italy.

3. Semua permohonan adalah melalui online dan tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 25 Mei 2018.

Tarikh tutup permohonan

25 Mei 2018

Maklumat lanjut

http://www.um.edu.mt/registrar/prospective/admissions

Maklumat am

Climate Action Scholarship

Borang Permohonan

https://esims.um.edu.mt/esims/ipp/appindex.html

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

international@um.edu.mt

Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2018 TUTUP

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah menerima makluman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mengenai tawaran Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2018.

3. Program KNB ditawarkan kepada Warganegara Malaysia untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana di 16 universiti terkemuka di Indonesia.

4. Semua permohonan adalah melalui online dan tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 30 April 2018.

Tarikh tutup permohonan

30 April 2018

Maklumat lanjut & Borang Permohonan

http://www.knb.ristekdikti.go.id

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

Call center : +62-85876253763 / Email: arefaddin@risekdikti.go.id
hanizah@mohe.gov.my/ 0388706387

Stipendium Hungaricum Scholarship Programme TUTUP

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Hungary menawarkan peluang kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program biasiswa di bawah tajaan Stipendium Hungaricum Scholarship Programme bagi peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan PhD bagi kemasukan akademik 2018-2019 di Hungary.

3. Semua permohonan adalah melalui online dan dibuka sehingga 19 Mac 2018.

Tarikh tutup permohonan

19 Mac 2018

Maklumat lanjut

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

Borang Permohonan

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

jesudian@mohe.gov.my / 0388705387
hanizah@mohe.gov.my/ 0388706387

Biasiswa Merit Scholarship Programme International Development Bank (IDB) sesi akademik 2018-2019TUTUP

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah menerima makluman dari Kementerian Kewangan (MOF) mengenai penawaran Biasiswa Merit Scholarship Programme International Development Bank (IDB) kepada warganegara Malaysia. Bank Pembangunan Islam (IDB) telah menawarkan biasiswa di peringkat Doktor Falsafah (Ph.D) dan Penyelidikan Pasca-Kedoktoran (post-doktoral research) secara sepenuh masa dalam bidang pendidikan berkaitan. Pembiayaan adalah meliputi bayaran yuran pengajian, kos sara hidup bagi pemohon sahaja (single-status basis), insurans kesihatan dan tiket kapal terbang pergi-balik.

3. Tawaran biasiswa selama 3 tahun sepenuh masa di peringkat Ph.D adalah dikhususkan dalam bidang-bidang berikut:

 1. Pertanian Lestari (Sustainable Agriculture)
 2. Pendidikan (Education)
 3. Pendidikan untuk Pembangunan Mampan (Education for Sustainable Development)
 4. Perubahan Iklim (Climate Change)
 5. Tenaga (Energy)
 6. Bandar Mampan (Sustainable Cities)
 7. Pertumbuhan Bertanggungjawab (Responsible Growth)
 8. Pengurusan Sisa (Waste Management)
 9. Perkembangan Populasi (Population Growth)
 10. Kimia Hijau (Green Chemical)
 11. Biodiversiti (Biodiversity)
 12. Pencemaran Plastik dan Mikroplastik (Plastic Pollution and Microplastics)
 13. Air dan Kebersihan (Water and Hygiene)
 14. Kesihatan (Health)
 15. ICT untuk Pembangunan (ICT for Development)
 16. Inovasi dan Pembangunan Infrastruktur (Innovation and Infrastructure Development)
 17. Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Islam (Islamic Economics, Finance and Banking); dan
 18. Sains Sosial Berkaitan Pembangunan (Development-Related Social Sciences).

4. Biasiswa ini ditawarkan bagi sesi pengajian di institusi terkemuka di negara maju atau negara ahli IDB. Namun begitu, keutamaan akan diberikan kepada calon Ph.D. yang telah mendapat tawaran pengajian di universiti yang mempunyai kerjasama dengan IDB seperti berikut:

  1. University of Cambridge, United Kingdom
  2. University of Birmingham, United Kingdom
  3. Queen Mary University of London, United Kingdom
  4. Imperial College London, united Kingdom
  5. Copenhagen University, Denmark
  6. Princeton University, USA, KAUST, Saudi Arabia
  7. McGill University, Canada.

5. Permohonan bagi biasiswa ini dibuka sehingga 9 Februari 2018 dan borang permohonan yang telah dilengkapkan sepenuhnya perlu dikembalikan kepada :


Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Antarabangsa
Aras 8, Blok Tengah
Kompleks Kementerian Kewangan
Persiaran Perdana, Presint 2
62592 Putrajaya
(u.p.: Unit Kerjasama Pelbagai Hala 2)
Bersama ini dilampirkan butiran lanjut berkaitan permohonan biasiswa (Lampiran 1) untuk rujukan. Borang permohonan biasiswa dan maklumat lanjut mengenai biasiswa ini boleh didapati di laman sesawang IDB (www.isdb.org).

Tarikh tutup permohonan

9 Februari 2018

Maklumat lanjut

www.isdb.org

Borang Permohonan

www.isdb.org
http://www.isdb-pilot.org/

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

0388706387 (Puan Hanizah Hamdan)
0326946627 (Encik Johan - IDB Kuala Lumpur)

Tawaran Chinese Government Scholarship (Bilateral Program) China Government Scholarship 2017TUTUP

Menawarkan peluang kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program biasiswa di bawah tajaan Chinese Government Scholarship (Bilateral Program) bagi peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan PhD bagi kemasukan akademik 2017/2018 di China.

Tarikh tutup permohonan

24 Mac 2017

Maklumat lanjut

http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-kong-education/scholarships.php#bars

Maklumat Am

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070
http://my.china-embassy.org/eng/sgxw/t1435383.htm

Borang Permohonan

http://my.china-embassy.org/eng/sgxw/t1435383.htm

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

Email : edu_malaysia@sina.com / azizhow.abdullah@moe.gov.my / hanizah@mohe.gov.my / rashdan@mohe.gov.my

 

AYUSH SCHOLARSHIP SCHEME FOR MALAYSIA BAGI SESI AKADEMIK 2017-2018 DI INDIATUTUP

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kedutaan Negara India mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program di bawah tajaan AYUSH Scholarship Scheme for Malaysia bagi sesi akademik 2017-2018 di India.

3. Biasiswa tersebut menawarkan 4 program Ijazah Sarjana Muda iaitu:

 1. Bachelor of Ayurveda Medicine & Surgery (BAMS) [5 ½ tahun]
 2. Bachelor of Siddha Medicine & Sciences (BSMS) [5 ½ tahun]
 3. Bachelor of Unani Medicine & Surgery (BUMS) [5 ½ tahun]
 4. Bachelor of Homeopathy Medicine & Surgery (BHMS) [5 ½ tahun]

4. Syarat –syarat permohonan bagi Biasiswa ini ialah:

  (a) Mempunyai salah satu kelayakan akademik seperti berikut:
   1. STPM
   2. A Level
   3. International Baccalaureate (IB)
   4. American High School Diploma
   5. 2 years of South Australian Matriculation (SAM)
   6. 2 years of Canadian Pre-University (CPU)
   7. Any other qualification which is equivalent to 12th standard in India.
  (b) Fasih berbahasa Inggeris
  (c) Mengambil ketiga-tiga matapelajaran sains tulen iaitu Biologi, Kimia dan Fizik

Tarikh tutup permohonan

9 Julai 2017

Maklumat lanjut

https://indianhighcommission.com.my/index.html

Borang Permohonan

https://indianhighcommission.com.my/application_forms.html

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

Education Wing, High Commission of India
(Tel : 03 6205 2350 ext 203)
(Email : edu1.kl@mea.gov.in)

5. Semua permohonan perlu dibuat 6 salinan sebelum tarikh tutup permohonan iaitu pada 9 Julai 2017 dan dihantar ke alamat seperti berikut:


Education Wing [AYSUH scholarship],
High Commission of India,
Menara 1 Mon't Kiara,
Level 28,No. 1, Jalan Kiara, Mon't Kiara,
50480 Kuala Lumpur

Tawaran Chinese Government Scholarship (Bilateral Program) China Government Scholarship 2017TUTUP

Menawarkan peluang kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program biasiswa di bawah tajaan Chinese Government Scholarship (Bilateral Program) bagi peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan PhD bagi kemasukan akademik 2017/2018 di China.

Tarikh tutup permohonan

24 Mac 2017

Maklumat lanjut

http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-kong-education/scholarships.php#bars

Maklumat Am

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070
http://my.china-embassy.org/eng/sgxw/t1435383.htm

Borang Permohonan

http://my.china-embassy.org/eng/sgxw/t1435383.htm

Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi

Email : edu_malaysia@sina.com / azizhow.abdullah@moe.gov.my / hanizah@mohe.gov.my / rashdan@mohe.gov.my

 

TAWARAN BIASISWA THE CHULABHORN GRADUATE INSTITUTE - ASEAN FOUNDATION (TAHUN AKADEMIK 2016) TUTUP

Biasiswa ini menawarkan biasiswa bagi peringkat Ijazah Diploma Lanjutan dan Ijazah Sarjana dalam bidang Sains dan Teknologi bagi tahun akademik bermula 2016-2017.

Tarikh tutup permohonan

: 30 November 2015

Maklumat lanjut

https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_af_scholarship

Sebarang Pertanyaan untun dihubungi

: : The Chulabhorn Graduate Institute

  Phone: (66 2) 554-1900 ext. 2155, 2130
  Fax: (66 2) 554-1900 / 554-1992
  Email: cgi_academic@cgi.ac.th
  Website: www.cgi.ac.th

 

  ASEAN Foundation

  Phone: (62 21) 3192-4828 / 3192-4833
  Fax: (62 21) 3192-6078
  Email: secretariat@aseanfoundation.org
  Website: www.aseanfoundation.org

 

 **Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum 30 November 2015 .

The Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship Program)
54 Kamphangphet 6 Road, Laksi
Bangkok 10210 THAILAND
Emel: cgi_academic@cgi.ac.th

Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel kepada bha@moe.gov.my dan international@mohe.gov.my untuk tujuan rekod.
 

Tawaran Biasiswa Seameo Searca Graduate Scholarship (Sesi Akademik 2016-2017) TUTUP

Biasiswa ini menawarkan biasiswa bagi peringkat Sarjana dan PhD dalam bidang pertanian bagi tahun akademik bermula 2016-2017. Permohonan tawaran biasiswa tersebut adalah terbuka kepada guru/pegawai-pegawai kerajaan yang berumur tidak melebihi 35 tahun semasa permohonan.

Tarikh tutup permohonan

: 25 September 2015

Maklumat lanjut

http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

http://scholarship.searca.org

Sebarang Pertanyaan untun dihubungi

: Cik Umathevi Ponnusamy

Tel : +603-8884 6107

Email : uma.ponnusamy@moe.gov.my

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum 25 September 2015 .

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi

Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5
62200 Putrajaya

Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada Bahagian Biasiswa KPT dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

 

Tawaran Program Biasiswa New Zealand-ASEAN Scholars Awards (NZAS) kepada pelajar-pelajar Malaysia bagi tahun 2016 TUTUP

Tarikh tutup permohonan

: 31 Julai 2015

Maklumat lanjut

: Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Maklumat am:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Borang permohonan:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Senarai Universiti:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Kelayakan dan kriteria Biasiswa yang ditawarkan:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

Pegawai bertanggungjawab

:  Cik Nurfarahin Binti Zainuddin

   (Unit Biasiswa)

   Tel :03-88706337
   Emel: nurfarahin.zainuddin@moe.gov.my

   Berkenaan sistem Pendidikan New Zealand;

   Margaret Low: 03-20782533 samb. 118

   Fax: 03-2070 7986

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum atau pada 31 Julai 2015 .Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

Tawaran Biasiswa oleh Kerajaan Morocco kepada Pelajar Malaysia (Tahun Akademik 2015-2016) TUTUP

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerima Tawaran Biasiswa oleh Kerajaan Morocco. Biasiswa ini menawarkan 15 biasiswa kepada pelajar-pelajar Malaysia yang berminat untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda di Morocco. Biasiswa yang ditawarkan merangkumi kos pengajian, insurans kesihatan, elaun penempatan, elaun makanan dan elaun bulanan.

Tarikh tutup permohonan

: 10 Ogos 2015

Maklumat lanjut

Peringkat Pengajian yang Ditawarkan : Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda

Maklumat dan muat turun sisipan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut:-

 Borang Permohonan

 Maklumat Tambahan

Sebarang Pertanyaan, sila layari web

Moroccan Agency of International Cooperation
www.amci.ma

Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
www.diplomatie.ma

Ministry of Higher Education
www.enssup.gov.ma
www.dfc.gov.ma

Ministry of National Education
www.men.gov.ma

Office of Vocational Training and Employment Promotion
www.ofppt.ma

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum 10 Ogos 2015 .

Ministry of Foreign Affairs
Africa Division
Wisma Putra
62200 Putrajaya

Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

 

Tawaran Program Biasiswa New Zealand-ASEAN Scholars Awards (NZAS) kepada pelajar-pelajar Malaysia bagi tahun 2016 TUTUP

Tarikh tutup permohonan

: 31 Julai 2015

Maklumat lanjut

: Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Maklumat am:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Borang permohonan:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Senarai Universiti:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

  Kelayakan dan kriteria Biasiswa yang ditawarkan:-

   http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/malaysia 

Pegawai bertanggungjawab

:  Cik Nurfarahin Binti Zainuddin

   (Unit Biasiswa)

   Tel :03-88706337
   Emel: nurfarahin.zainuddin@moe.gov.my

   Berkenaan sistem Pendidikan New Zealand;

   Margaret Low: 03-20782533 samb. 118

   Fax: 03-2070 7986

Borang Permohonan

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum atau pada 31 Julai 2015 .Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

TAWARAN BIASISWA DARIPADA UNIVERSITI KUWAIT UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN BAHASA ARAB TUTUP

Tarikh tutup permohonan

: 30 Jun 2015

Maklumat lanjut

: Maklumat lanjut adalah seperti berikut:-

 Borang Permohonan
 Surat Edaran
 Laman Web Kuwait University

Peringkat Pengajian yang Ditawarkan : Ijazah Sarjana Muda

Sebarang Pertanyaan. Sila Hubungi :-

Deanship of Student Affairs, Kuwait University
Alamat : P.O Box 5969, Safat, Kuwait
Tel : (965)24838756
Fax : (965)24838756
Emel : dean.stdaffairs@Ku.edu.kw
Web : http://studentAffairs.edu.kw


Pegawai bertanggungjawab

:  Cik Nurfarahin Binti Zainuddin

   (Unit Biasiswa)

   Tel :03-88706337
   Emel: nurfarahin.zainuddin@moe.gov.my

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum atau pada 30 Jun 2015 .Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

Tawaran Program Biasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun 2015 TUTUP

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerima tawaran program biasiswa daripada Republik Indonesia, iaitu Biasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2015. Biasiswa ini terbuka kepada mahasiswa, pensyarah, pegawai kerajaan dan calon pemimpin dari Malaysia yang berminat untuk mengikuti pengajian di peringkat pra siswazah (ijazah pertama) dan pasca siswazah (sarjana) di 13 buah universiti terkemuka di Indonesia. Biasiswa yang ditawarkan merangkumi elaun sara hidup bulanan, elaun penyelidikan, elaun buku, kos insurans dan kesihatan serta elaun perjalanan.

Tarikh tutup permohonan

: 15 April 2015

Maklumat Lanjut

: Maklumat lanjut dan Permohonan secara online boleh didapati melalui website seperti berikut :

   www.knb.dikti.go.id

Sebarang Pertanyaan

:Directorate General of Higher Education
 Ministry of Research, Technology and Higher Education
 Republic of Indonesia
 D Building, 6th Floor
 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

  Tel :+6221 57946063
  Fax :+6221 57946062
  Emel: knb.scholarship@gmail.com

        Director of Public Diplomacy
 Ministry of Foreign Affairs
 Republic of Indonesia
 Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta

 Tel :+6221 3813480
 Fax :+6221 3858035

Permohonan Online

**Sesalinan permohonan yang diisi secara online juga perlu disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel bb.international@moe.gov.my untuk tujuan rekod.

Tawaran Program Biasiswa kepada Kakitangan Akademik di Malaysia daripada The Royal Thai Embassy TUTUP

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerima tawaran biasiswa daripada The Royal Thai Embassy. Biasiswa ini terbuka kepada kakitangan akademik bagi Negara-negara ASEAN 2015 yang berminat untuk mengikuti pengajian di peringkat pasca siswazah di Khon Kaen University, Thailand. Biasiswa yang ditawarkan merangkumi yuran pengajian, elaun sara hidup tahunan, elaun penyelidikan, elaun perjalanan dan kos visa.

Tarikh tutup permohonan

: 8 Mei 2015

Maklumat lanjut

: Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut:-

   http://www.kkuinter.kku.ac.th/kkuscholarship/st021.php

Sebarang Pertanyaan

 

 

Alamat Penghantaran Dokumen

:  Mr. Isara Surigayul Na Ayudhaya

  Tel :+603-2148 8222
  Fax : +603-2148 6527
  Emel: sisara@kku.ac.th

                International Relations Division
  Khon Kaen University
  4th floor, Bimala Kalakicha Building
  123 Mittraphab Road, Muang Khon Kaen
  Khon Kaen 40002, THAILAND

Borang Permohonan

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti diatas sebelum atau pada 8 Mei 2015 .Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel bb.international@moe.gov.my untuk tujuan rekod.

Bilangan Pelawat
web counter