NavigationPekeliling, Garis Panduan dan Surat Edaran

Garis Panduan Program Biasiswa Sub Kepakaran.

Borang insurans kesihatan terkini (2014)
Bagi pegawai/pelajar tajaan ke USA sahaja.

Slaid Slot Bersama Penaja di Program Biro Tatanegara (BTN)
Program Biasiswa Bagi Skim Latihan Akademik Bumiputera/IPTA (SLAB/SLAI), oleh Bahagian Biasiswa pada 6 September 2014 Di Akademik Kenegaraan KL.

Slaid Slot Bersama Unit Cuti Belajar IPTA
Bengkel Pemantapan eSP Bagi Program Skim Latihan Akademik Bumiputera/IPTA (SLAB/SLAI), oleh Bahagian Biasiswa pada 22 Ogos 2014 Di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT).

Pekeliling Pentadbiran Bil 2/2007
Garis Panduan Pelaksanaan Biasiswa bagi Program Split yang Ditaja melalui Kementerian Pengajian Tinggi.

Surat Edaran Bil. 1/2014
Penggunaan Ranking THE 2013/2014.

Surat Edaran Bil. 2/2014
Kadar Baru Biasiswa di New Zealand dan Indonesia.

Surat Edaran Bil. 3/2014
Penggunaan Ranking QS 2014.

Arahan Pentadbiran Bil. 1 Tahun 2011
Mengenai Program Bersama Pelajar Semasa Lawatan Rasmi ke Luar Negara Oleh Pegawai-pegawai Kanan KPT.

Garis Panduan Penajaan Program PhD SPLIT University of Melbourne (UMEL).

Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 2 Tahun 2008
Dasar Pembiayaan Untuk Pembentangan Kertas Kerja Bagi Pemegang Biasiswa KPT di Dalam dan Luar Negara.

Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 1 Tahun 2011
Pengurusan Pelajar Yang Ditaja Melalui Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) dan Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) KPT.

Dokumen Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP)

Dokumen Permohonan HLP PPPT

Dokumen HLP Bagi Staf Bukan Akademik IPTA

Dokumen SLAB/SLAI

Bilangan Pelawat
web counter