NavigationPengenalan

Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) merupakan satu Kumpulan Wang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Akta Kewangan 1957.

Pinjaman ini diberikan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian peringkat sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah KPT.

Peminjam yang menerima pinjaman di bawah TPP ini, perlu membayar balik pinjaman tersebut 6 bulan selepas menamatkan pengajiannya atau mendapat pekerjaan (yang mana terdahulu).

KPT telah menetapkan pembayaran secara ansuran sebanyak RM125 sebulan. Walau bagaimanapun, pembayaran melebihi jumlah tersebut amatlah digalakkan.

Peminjam perlu mematuhi jadual pembayaran yang telah ditetapkan. Peringatan akan dikeluarkan sekiranya pelajar gagal mematuhinya.

Surat tuntutan bayaran balik pinjaman akan dihantar kepada peminjam dalam tempoh enam (6) bulan selepas mereka menamatkan pengajian. Bagi kes peminjam yang menarik diri atau gagal dalam pengajian, surat tuntutan akan dikeluarkan dan dihantar kepada peminjam secara serta-merta setelah status pengajian peminjam dari Politeknik / Kolej Komuniti yang berkenaan diterima.

Sejarah

 • 1988-2005
  Pengurusan program pembiayaan dalam bentuk pinjaman pelajaran di bawah Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) bagi pelajar yang mengikuti pengajian peringkat sijil di politeknik dan kolej komuniti telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mulai kemasukan tahun 1988 hingga 2005.

 • 2005
  Tanggungjawab dan peranan untuk menguruskan pinjaman TPP dipindahkan ke Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mulai kemasukan Julai 2005 susulan pewujudan KPT pada tahun 2004.

 • 2007
  Pengurusan bayaran balik TPP dilaksanakan di KPT.

 • 2010
  Mulai 1 November 2010 Bahagian Biasiswa, KPT menguruskan sepenuhnya operasi kutipan bayaran balik TPP bagi kemasukan tahun 1988 - 2005 di KPM dan Julai 2005. Ini adalah susulan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan Siri 64 Bil. 2 Tahun 2009 pada 29 Jun 2009.

Semakan Penyata / Baki Pinjaman

Peminjam boleh membuat semakan penyata/ baki pinjaman TPP melalui pautan seperti berikut :- https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ Sebarang permohonan untuk penyata baki terkini serta surat selesai bayar boleh dikemukakan melalui e-mel kepada: [email protected]

Jadual Bayaran

Peminjam hendaklah membayar balik keseluruhan jumlah pinjaman yang diterima semasa pengajian kepada KPM. Bagi peminjam yang berjaya menamatkan pengajiannya, bayaran balik boleh dibuat secara ansuran sebanyak RM125/sebulan.

Jadual pembayaran balik yang ditetapkan mengikut jumlah pinjaman adalah seperti yang berikut:-

Jumlah Pinjaman Ansuran Bulanan Tempoh Bayaran
RM6,000.00 RM125.00 48 Bulan
RM4,500.00 RM125.00 36 Bulan
RM3,000.00 RM125.00 24 Bulan
RM1,500.00 RM125.00 12 Bulan

Gantirugi Pinjaman

Gantirugi pinjaman akan dikenakan ke atas peminjam yang berhenti atau tidak menamatkan pengajian di Kolej Komuniti atau Politeknik seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian. Peminjam akan dituntut untuk melangsaikan jumlah pinjaman secara sekaligus (lump sum) dalam tempoh 60 hari dari tarikh surat tuntutan.

Kaedah / Saluran Bayaran Balik

KAEDAH / SALURAN BAYARAN BALIK TABUNG PINJAMAN PELAJARAN (TPP) :
Kaedah / saluran bayaran balik bagi peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) peringkat Sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti untuk kemasukan tahun 1988 - 2005 di KPM dan Julai 2005 - 2015 di Kementerian Pengajian Tinggi adalah seperti berikut:-
 
(1)  

Tunai di Kaunter Bahagian Biasiswa dan Pos Malaysia

(2)  

Mesin ATM Bank Islam

(3)   Mesin Deposit Tunai Bank Islam
(4)  

Dokumen Bayaran (Wang Pos/Kiriman Wang/ Draf Bank / Cek)

(5)  

Arahan tetap kepada bank

(6)   Arahan Potongan Gaji
(7)  

Bayaran Secara Online (Bank Islam, Pos Online, CIMB, FPX)

(1)

TUNAI DI KAUNTER

  (1a)

KAUNTER BAHAGIAN BIASISWA (UNIT AKAUN & TERIMAAN)

  i. Bayaran secara tunai boleh dibuat di kaunter Bahagian Biasiswa dengan melengkapkan maklumat peminjam di borang bayaran yang disediakan di kaunter.
ii. Kaunter hanya dibuka pada hari bekerja Isnin-Khamis (9.00 pagi - 1.00 petang dan 2.00 petang - 4.30 petang) dan Jumaat (9.00 pagi - 12.15 tengah hari dan 2.45 petang - 4.30 petang.)
iii. Sila pastikan peminjam membawa wang secukupnya untuk memudahkan urusan pembayaran dan sila semak resit bayaran sebelum meninggalkan kaunter.
 
  (1b) TUNAI DI KAUNTER POS MALAYSIA
  i. Peminjam perlu memastikan bahawa maklumat pembayaran adalah betul sebelum meninggalkan kaunter Pos Malaysia.
ii. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi dalam borang Pos Akaun 39 (lihat contoh) :
  a. Diterima Daripada : {Nama Peminjam & No K/P}
b. Penerima

: {Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi}

c. Alamat

: {Alamat Peminjam }

d. Perkara

: {Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran KPT}

e. Amaun

: {Amaun}

 
  iii. Sila pastikan pada ruang 'PERKARA' dicetak BAYARAN BALIK PINJAMAN TABUNG PINJAMAN PELAJARAN (TPP) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI dan rujuk kepada staf Pos Malaysia berkenaan sekiranya cetakan berkomputer berkenaan berbeza dengan borang yang dilengkapkan.
iv. Disebabkan dalam ruang dalam slip (Pos Akaun 39) tersebut tidak mencukupi, peminjam perlu menambah/mencatit sendiri maklumat tambahan seperti no. kad pengenalan, penerima bayaran dan nombor telefon. Maklumat tersebut adalah penting untuk melancarkan proses bayaran balik.
v. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM 1.70 sen.
vi. Sila simpan salinan pendua Borang Slip (Pos Akaun 39) yang mana akan dikembalikan oleh pihak pejabat pos sebagai bukti pembayaran.
 
(2) MESIN ATM BIMB
  i. Pembayaran melalui ATM hanya boleh dilakukan oleh pemegang kad ATM Bank Islam sahaja.
ii. Prosedur pembayaran:
 
 • Masukkan kad ATM
 • Pilih menu LAIN-LAIN
 • Pilih menu PEMBAYARAN BIL / YURAN IPT
 • Pilih menu YURAN IPT
 • Pilih akaun pembayar (akaun yang akan didebit)
 • Masukkan no. kad pengenalan
 • Pilih bil yang ingin dibayar
 • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang ingin dibayar
 • Transaksi selesai dan ambil Resit
  iii. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.
 
(3)

MESIN DEPOSIT TUNAI BANK ISLAM

  i. Prosedur pembayaran:
 
 • Pilih menu YURAN IPT /BILL PRESENTMENT
 • Masukkan no. kad pengenalan Pelajar
 • Pilih MOHE
 • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang
 • Sahkan jumlah kemasukkan wang
 • Transaksi selesai dan ambil Resit
 
  ii. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.
 
(4)

DOKUMEN BAYARAN (WANG POS/ KIRIMAN WANG/ DRAF BANK / CEK)

  i. Sila pastikan nama peminjam dan nombor kad pengenalan peminjam dituliskan di belakang kiriman wang / wang pos / bank draf atau cek setiap kali membuat bayaran. Ketiadaan maklumat tersebut menyukarkan Bahagian Biasiswa untuk mengenalpasti identiti pembayar.
ii. Sila pastikan hanya nama peminjam dan nombor kad pengenalan peminjam ditulis dan bukannya nama pembayar (sekiranya pembayar adalah bagi pihak peminjam). Tempoh sah  kiriman wang/ wang pos/ bank draf atau cek adalah tiga (3) bulan dari tarikh bayaran tersebut dibuat.
iii. KPT akan memulangkan semula kiriman wang/ wang pos/ bank draf atau cek tersebut kepada peminjam sekiranya telah melebihi tarikh luput untuk ditunaikan. Peminjam perlu mengepos kiriman wang / wang pos / bank draf atau cek yang baru kepada KPT.
iv. Bayaran hendaklah dibuat atas nama "AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KPM-T" dan dialamatkan ke:
 

  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Biasiswa
  Kementerian Pengajian Tinggi
  Aras 2, No. 2, Menara 2,
  Jalan P5/6 Presint 5
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62200 W.P. Putrajaya

  (u.p.: Unit Akaun - Terimaan)
v. Cek persendirian tidak diterima oleh KPT. Anda juga dinasihatkan untuk memastikan bahawa cek yang dikeluarkan adalah mengikut standard semasa di bawah Sistem Pemangkasan dan Penukaran Cek (CTCS) Bank Negara Malaysia.
vii. Bagi bayaran melalui cek, resit rasmi hanya dianggap sah selepas cek ditunaikan oleh pihak bank.
 
(5)

ARAHAN TETAP KEPADA BANK

  i. Peminjam perlu berurusan dengan pihak bank masing-masing yang menyediakan kemudahan tersebut. Bayaran hendaklah dibuat melalui cek atau bank draf sahaja dan dikeluarkan atas nama "AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KPM-T" dan dialamatkan ke:

  Bahagian Biasiswa
  Kementerian Pengajian Tinggi
  Aras 2, No. 2, Menara 2,
  Jalan P5/6 Presint 5
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62200 W.P. Putrajaya (u.p.: Unit Akaun (Terimaan), Cawangan Kewangan)

ii. Kadar ansuran dan bayaran adalah ditetapkan oleh KPT. Sila rujuk surat tuntutan kerana maklumat bayaran telah dimaklumkan dalam surat tersebut. Peminjam adalah diingatkan supaya memohon daripada pihak bank untuk menyertakan nama dan nombor kad pengenalan setiap kali bayaran dibuat kepada KPT.
iii. Untuk memudahkan proses bayaran, peminjam dinasihatkan memberikan salinan surat tuntutan kepada pihak bank kerana maklumat bayaran telah dinyatakan dalam surat tersebut.
iv. Peminjam boleh menyemak bayaran di https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang kelewatan atau kemusykilan jika lejar tidak dikemaskini.
v. Adalah menjadi tanggungjawab peminjam untuk memaklumkan kepada pihak bank bagi tujuan pemberhentian arahan tetap tersebut sekiranya keseluruhan pinjaman telah diselesaikan.
vii. Sekiranya terdapat lebihan bayaran, pemulangan hanya akan diproses sekiranya Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran dilengkapkan dan dikembalikan oleh peminjam.
 
(6)

ARAHAN POTONGAN GAJI (muat turun borang)

  i. Peminjam boleh melengkapkan Borang Arahan Potongan Gaji TPP dan menghantar satu salinan kepada KPT untuk tujuan surat arahan rasmi dikeluarkan kepada majikan.
ii. Surat arahan potongan gaji akan dikeluarkan kepada majikan peminjam berdasarkan borang yang telah dilengkapkan dan diterima oleh KPT. Bagi peminjam yang berkhidmat di sektor awam, KPT telah melaksanakan arahan potongan gaji kepada majikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pelajaran yang telah ditandatangani.
iii. KPT menerima bayaran dalam bentuk cek atau electronic fund transfer (EFT) sahaja. Peminjam digalakkan supaya menyemak rekod kemaskini di https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang kelewatan atau kemusykilan jika lejar tidak dikemaskini.
iv. Sekiranya terdapat lebihan potongan gaji, pemulangan hanya akan diproses sekiranya Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran dilengkapkan dan dikembalikan oleh peminjam.
 
(7)

BAYARAN SECARA ONLINE

  (7a) BANK ISLAM (BIMB) Internet Banking
  i. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam perlu membuka akaun perbankan internet BIMB di www.bankislam.com.my .
  Seterusnya ikuti langkah di bawah:
 • Layari www.bankislam.com.my
 • Klik logo “Internet Banking Login” dan tekan butang “ok” pada “Security Alerts”
 • Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet Bank Islam.
 • Pilih “Bill Presentment” pada bahagian “Bill Payment”.
 • Pilih Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE) pada bahagian senarai ‘Payee’
 • Masukkan no. kad pengenalan pada ruang kad pengenalan dan klik “next”
 • Senarai bil akan dipaparkan. Pilih bil (MOHE) yang hendak di bayar dan klik “pay”
 • Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih “source account” yang hendak di debitkan and sahkan jumlah amaun yang hendak di bayar dan klik “pay”
 • Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan..
 • Klik "Confirm" untuk menuruskan pembayaran atau sebaliknya.
 • Skrin berikutnya akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dilakukan.
ii. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan.
 
  (7b)

POS ONLINE

  i. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam perlu mendaftar di www.posonline.com.my
ii. Selepas berjaya log in, hanya ikuti langkah di bawah:
 • Klik "Open Payment".
 • Pilih "Corporation Name" - Kementerian Pengajian Tinggi KPT dari senarai
 • Klik Next
 • Pilih Payment Type -KPT-Bayaran Balik Pinjaman dari senarai.
 • Masukkan maklumat yang diperlukan..
 • Klik Add to Bill folder.
 • Klik Proceed to Checkout.
 • Pilih Payment Channels.
Ikuti arahan selanjutnya dari saluran yang telah dipilih hingga selesai.
iii. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan.
 
  (7c)

CIMB CLICKS

 

Manual Pengguna:

i. Log masuk di www.cimbclicks.com.my
ii. Klik pilihan Pay -> Bills.
iii. Di bawah pilihan ‘From’, klik ‘My Own Accounts’.
iv. Di bawah pilihan ‘To’, klik pada ‘Enter Biller Name’ dan cari ‘Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)’ .
v. Tekan butang ‘Submit’.
vi. Pop out Bill Identification – Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Sila lengkapkan maklumat peminjam ie. Nama pelajar, no. kad pengenalan baru / lama dan no. telefon bimbit. Sila masukkan amaun bayaran dan klik ‘Proceed to Payment’.
vii. Dapatkan nombor TAC (ie: SMS TAC, Mobile TAC, Device TAC)
viii. Isikan nombor TAC pada ruangan Transaction Authorization Code dan klik butang Confirm
ix. Status bayaran yang berjaya akan dipaparkan.
x. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan
 
  (7d) FPX PERBANKAN INTERNET DENGAN CIMB, MAYBANK, RHB BANK, PUBLIC BANK & HONG LEONG BANK)
  Sistem ini menyediakan perkhidmatan Semakan Penyata dan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran (FPX) bagi semua program di bawah tajaan KPT. Financial Process Exchange (FPX) adalah kaedah pembayaran secara online yang diperkenalkan oleh Bahagian Biasiswa, KPT bagi mempermudahkan urusan pembayaran balik pinjaman pelajaran oleh pemegang akaun perbankan internet bank-bank yang terlibat. Sistem ini boleh diakses di https://biasiswa.mohe.gov.my/sila_fpx/home.php
 
 

Peringatan:-

Pembayaran yang dibuat secara tunai / wang pos / kiriman wang / bank draf / cek sahaja yang akan dikeluarkan resit sebagai bukti pembayaran. Manakala bagi bayaran yang dibuat melalui perbankan internet / kaunter Pejabat Pos memadai dengan slip urus niaga sebagai bukti pembayaran.

Penangguhan Bayaran Balik

Penangguhan bayaran balik pinjaman TPP hanya layak untuk dipertimbangkan sekiranya:-

Peminjam menyambung pengajian secara sepenuh masa ke peringkat yang setara (SIJIL) atau lebih tinggi. Bagi yang ingin memohon, sila kemukakan dokumen-dokumen berkaitan seperti di bawah :-

 1. Borang permohonan penangguhan yang telah dilengkapkan (muat turun borang);
 2. Sesalinan surat tawaran pengajian ke peringkat yang yang setara (SIJIL) atau lebih tinggi yang telah disahkan;
 3. Surat pengesahan pendaftaran pengajian dari institusi pengajian yang telah disahkan (muat turun format surat); dan
 4. Salinan slip/ resit bayaran ansuran pertama RM125.00

*PERHATIAN : Hanya permohonan yang lengkap dengan dokumen-dokumen seperti di atas sahaja yang akan dipertimbangkan

Penangguhan bayaran balik pinjaman tidak akan dibenarkan bagi pengajian separuh masa. Walau bagaimanapun, pertimbangan boleh diberikan untuk mengurangkan ansuran bulanan.

Peminjam yang diluluskan penangguhan akan diberi jadual mula pembayaran yang baharu.

Pengurangan Ansuran Bayaran Balik

Bagi peminjam yang masih belum bekerja atau menerima bantuan kerajaan, permohonan untuk mengurangkan bayaran ansuran bulanan boleh dibuat dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti berikut:

 1. Borang Pengakuan Pendapatan Peminjam (muat turun borang) yang disahkan oleh Ketua Kampung / JKKK atau Penghulu beserta borang permohonan tersebut (muat turun borang);
 2. Salinan Slip Gaji Peminjam (telah disahkan oleh Majikan jika bekerja);
 3. Surat Rayuan Pengurangan Ansuran (sila sertakan justifikasi yang kukuh); dan
 4. Dokumen sokongan (akaun penerima BR1M/BSH/Zakat/e-KASIH/ dll)

Tuntutan Lebihan Bayaran

Permohonan tuntutan lebihan bayaran balik TPP hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti berikut :-

  1. Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik TPP (muat turun borang);
  2. Salinan maklumat akaun bank;
  3. Salinan slip gaji bagi dua (2) bulan terakhir (ada potongan dan tiada potongan KPT.

Makluman Kematian/ Keilatan/ Hilang Upaya Kekal

Adalah menjadi tanggungjawab peminjam / penjamin / waris untuk memaklumkan kepada Kementerian mengenai kematian / keilatan/ sakit kronik peminjam dengan kadar segera untuk mengelakkan surat peringatan / pematuhan jadual bayaran balik dikeluarkan kepada peminjam.

Pemakluman tersebut boleh dibuat dengan melengkapkan borang pemakluman kematian/ keilatan/ sakit kronik peminjam TPP (muat turun borang) dan dikembalikan semula kepada KPT.

Kemaskini Maklumat Peminjam

Peminjam bertanggungjawab mengemaskini maklumat masing-masing untuk memudahkan urusan penghantaran surat-menyurat serta pemberitahuan maklumat terkini. Sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan KPT, Bahagian Biasiswa sekiranya peminjam telah bertukar alamat atau tidak menerima sebarang surat tuntutan bayaran balik dalam tempoh enam (6) bulan selepas tamat pengajian.

Peminjam boleh mengemaskini maklumat masing-masing dengan melengkapkan borang kemas kini maklumat (muat turun borang) dan mengirimkannya melalui e-mel kepada: [email protected].

Muat Turun Borang

Soalan Lazim (FAQ)

MAKLUMAN (BAGI PEMBAYARAN DI KAUNTER PEJABAT POS)

1. Apakah maklumat yang perlu disertakan setiap kali bayaran dibuat?

  i. Nama penuh peminjam

  ii. No kad pengenalan (mengikut dalam perjanjian)

  ii. No telefon untuk dihubungi

2. Kepada siapakah bayaran perlu dibuat?

  Bayaran secara tunai di kaunter pos hendaklah dibuat atas nama Bayaran Balik Pinjaman KPT.

3. Adakah resit akan dikeluarkan oleh KPT setiap kali bayaran dibuat?

  Pembayaran yang dibuat di Kaunter Bahagian Biasiswa, KPT (Unit Akaun - Terimaan) / Wang Pos / Kiriman Wang/ Bank Draf dan Cek sahaja yang akan dikeluarkan resit sebagai bukti pembayaran.

  Manakala bagi pembayaran yang dibuat melalui perbankan Internet/ Kaunter PTPTN/ Pejabat Pos memadai dengan slip urus niaga sebagai bukti pembayaran.

4. Bentuk bayaran yang mana perlu diposkan ke KPT?

  Bayaran melalui Cek / Bank Draft/ Kiriman Wang / Wang Pos hendaklah berpalang dan dibayar atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KPM-T dan sila poskan ke alamat seperti berikut:-

  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Biasiswa
  Kementerian Pengajian Tinggi
  Aras 2, No. 2, Menara 2,
  Jalan P5/6 Presint 5
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62200 W.P. Putrajaya
  (u.p.: Unit Akaun - Terimaan)

  Emel : [email protected]
  Hotline : 03-88886787
  No faks : 03-88706839

5. Adakah wang tunai boleh diposkan untuk bayaran?

  Tidak dibenarkan.

6. Bagaimanakah caranya untuk menyemak baki penyata pinjaman?


DISKAUN / PENGURANGAN JUMLAH PINJAMAN / PEMBAYARAN SECARA PENUH (LUMP-SUM)

1. Saya hendak buat bayaran balik Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) saya sepenuhnya/ lump-sum. Jikalau saya buat bayaran sepenuh, ada diskaun ke tiada seperti PTPTN iaitu 20% atau 10%?

  Diskaun 20 peratus yang diberikan dalam perbentangan bajet 2013 adalah untuk peminjam PTPTN sahaja. Oleh yang demikian, peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran KPT tidak akan mendapat pengecualian sebanyak 20 peratus walaupun membayar secara penuh.

2. Adakah diskaun / pengecualian pembayaran balik diberikan sekiranya saya mendapat keputusan akademik cemerlang kelas pertama semasa saya mengikuti pengajian peringkat sijil di Kolej Komuniti dan mendapat pinjaman di bawah Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP), seperti mana yang ditawarkan oleh PTPTN?

  Pengecualian bayaran balik pinjaman bagi pelajar yang mendapat keputusan akademik kelas pertama adalah untuk peminjam PTPTN sahaja. Oleh yang demikian, Peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) KPT tidak akan mendapat diskaun / pengecualian bayaran balik walaupun mendapat keputusan yang cemerlang dalam akademik.


BAYARAN BALIK PINJAMAN PTPTN

1. Saya ingin membuat bayaran penuh pinjaman PTPTN dengan diskaun 20%. Saya telah menghubungi pegawai khidmat pelanggan dan diberitahu saya dikehendaki mengisi borang di laman rasmi PTPTN. Saya tidak dapat menemukan borang tersebut di laman rasmi PTPTN. Saya ingin memohon jasa baik pihak tuan untuk menunjukkan cara untuk mendapatkan borang tersebut.

  Dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pengajian Tinggi hanya menyediakan pinjaman pendidikan melalui Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) Kementerian Pengajian Tinggi bagi pelajar peringkat Sijil / Diploma di Politeknik dan Kolej Komuniti dan tidak mengendalikan urusan PTPTN.

  Untuk maklumat lebih lanjut atau tindakan susulan berhubung pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), boleh berhubung terus dengan pihak PTPTN di talian 03 2193 3000 dan berhubung maklumat senarai PTPTN Cawangan Negeri serta waktu operasi boleh diperolehi di Portal Rasmi PTPTN seperti berikut :- https://www.ptptn.gov.my/hubungi-menu/cawangan-menu

  PTPTN Bayaran Balik: https://www.ptptn.gov.my/pengenalan-kutipan-blk-side


PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PINJAMAN TPP

1. Siapakah yang layak untuk memohon penangguhan bayaran balik pinjaman TPP?

  Peminjam yang menyambung pengajian ke peringkat yang setara (SIJIL) atau lebih tinggi iaitu Diploma/Ijazah dan ke atas secara sepenuh masa layak dipertimbangkan untuk kelulusan penangguhan bayaran balik TPP.

2. Saya ingin menangguhkan pembayaran balik pinjaman kerana sedang menyambung pengajian di peringkat Sijil / Diploma / Ijazah / Kedoktoran. Bagaimanakah caranya. Bagaimanakah caranya?

  Bagi memohon untuk membuat penangguhan, pemohon wajib mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-
 • Melengkapkan borang permohonan penangguhan (muat turun borang) ;
 • Salinan surat tawaran pengajian yang telah disahkan;
 • Surat Pengesahan Pengajian daripada Institusi Pengajian Tinggi (muat turun format surat) ; dan
 • Salinan slip / resit bayaran ansuran pertama sekurang-kurangnya RM125.00.

3. Berapa lama yang diperlukan untuk memproses permohonan penangguhan?

  Permohonan penangguhan akan diproses dalam 14 hari waktu bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. Hanya yang layak dan lengkap sahaja akan mendapat surat kelulusan penangguhan.

4. Saya pernah membuat pinjaman TPP semasa belajar peringkat Diploma di Kolej Komuniti dan kini sedang mengikuti pengajian peringkat Diploma di sebuah IPTS yang ditaja oleh PTPTN. Bolehkah saya membuat penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga tamat pengajian saya sekarang?

  Boleh. Sekiranya pengajian dibuat secara sepenuh masa.

5. Saya sedang mengikuti Sijil Kursus Kejururawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) selama dua (2) tahun. Bolehkah saya memohon penangguhan bagi pembayaran balik pinjaman?

  Boleh. Penangguhan diberikan pada peminjam yang menyambung pengajian ke peringkat yang setara (SIJIL) atau lebih tinggi iaitu Diploma / Ijazah dan ke atas secara sepenuh masa layak dipertimbangkan untuk kelulusan penangguhan bayaran balik TPP.


PENGURANGAN ANSURAN BAYARAN BALIK PINJAMAN TPP

1. Siapa layak untuk memohon pengurangan ansuran dan bagaimanakah caranya?

  Pengurangan ansuran hanya layak dan dipertimbangkan kepada peminjam yang masih belum bekerja. Pemohon wajib mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-
 • Mengemukakan permohonan secara bertulis (Surat Rayuan);
 • Borang Pengakuan Pendapatan Peminjam (muat turun borang) yang disahkan oleh Ketua Kampung / JKKK atau Penghulu beserta surat permohonan tersebut (muat turun surat); dan
 • Salinan slip gaji (telah disahkan oleh majikan jika bekerja).

2. Saya hanya bekerja sebagai pembantu kedai runcit, bolehkah saya membayar balik pinjaman TPP sebanyak RM 30?

  Tidak boleh. Walau bagaimanapun, peminjam boleh membuat permohonan pengurangan dengan kadar ansuran baharu berjumlah RM50 sebulan sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan iaitu tidak bekerja atau menerima apa-apa bantuan Kerajaan.

3. Bolehkah saya buat penangguhan kerana tidak bekerja?

  Tidak boleh. Namun peminjam boleh membuat permohonan pengurangan ansuran bayaran balik kepada kadar ansuran yang baharu.


BAYARAN BALIK PINJAMAN TPP MELALUI KAEDAH POTONGAN GAJI

1. Saya telah bekerja dan ingin memulakan pembayaran balik pinjaman melalui arahan potongan gaji. Bagaimanakah caranya?

 • Peminjam perlu melengkapkan borang permohonan yang boleh didapati melalui capaian berikut :- (muat turun borang)
 • Peminjam perlu mengemukakan salinan borang permohonan yang telah dilengkapkan kepada KPT untuk tujuan pengeluaran surat arahan rasmi kepada majikan.
 • Kod potongan gaji KPT yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) ialah 4319
 • Bayaran dibuat atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KPM-T
 • Kadar potongan gaji minimum RM 125.00 sebulan.

2. Saya membuat bayaran balik pinjaman melalui arahan potongan gaji dan akan selesai membayar pada JUN 2020. Bolehkah saya menjelaskan pinjaman lebih awal dan mendapatkan surat selesai bayar beserta surat pemberhentian arahan potongan gaji?

 • Boleh. Walau bagaimanapun, baki bayaran yang hendak dijelaskan mestilah berpandukan baki terkini lejer. Bagi tujuan pemberhentian arahan potongan gaji, peminjam perlu mengemukakan alamat surat menyurat dan e-mel pegawai unit gaji / kewangan majikan peminjam bagi memudahkan pihak KPT mengemelkan surat pemberhentian pemotongan gaji peminjam kepada pihak majikan.
 • Sebarang lebihan bayaran akan dikembalikan setelah bayaran penyelarasan dibuat atau setelah KPT menerima keseluruhan bayaran daripada majikan (jika ada).

3. Kenapa di dalam slip gaji saya masih ada lagi potongan bayaran pinjaman Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) sedangkan saya sudah selesai membuat bayaran sepenuhnya pada bulan lepas?

  Bagi tujuan pemberhentian arahan potongan gaji, peminjam perlu mengemukakan alamat surat menyurat dan e-mel pegawai unit gaji / kewangan majikan peminjam bagi memudahkan pihak KPT mengemelkan surat pemberhentian pemotongan gaji peminjam kepada pihak majikan; dan

  Sebarang lebihan bayaran akan dikembalikan setelah bayaran penyelarasan dibuat atau setelah KPT menerima keseluruhan bayaran daripada majikan (jika ada).


PENGEMASKINIAN BAKI PINJAMAN/ PENYATA BAKI TERKINI/ SURAT SELESAI BAYAR

1. Saya telah selesai membuat bayaran di Bahagian Biasiswa, KPT (Unit Akaun - Terimaan), bolehkah saya mendapat surat selesai bayaran pada hari yang sama?

 • Boleh. Sila bawa bukti pembayaran (resit rasmi). Peminjam boleh berurusan terus dengan pegawai Cawangan Penguatkuasaan KPT, Bahagian Biasiswa, Aras 2, No. 2, Menara 2, Presint 5, Putrajaya.

2. Bagaimanakah caranya saya mendapatkan penyata rasmi baki terkini pinjaman TPP bagi tujuan menyelesaikan bayaran?

 • Peminjam boleh membuat permohonan secara bertulis melalui surat / e-mel / faks. Penyata rasmi baki terkini pinjaman akan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima permohonan.

3. Saya telah menerima surat peringatan dari KPT kerana gagal mematuhi jadual bayaran balik pinjaman yang ditetapkan tetapi saya telah menyelesaikan sepenuhnya pinjaman tersebut. Pohon penjelasan.

 • Bagi menyelesaikan aduan ini, peminjam dipohon untuk mengemukakan bukti bayaran yang dibuat kepada e-mel [email protected] beserta nombor telefon dihubungi. Ini bagi membolehkan lejer peminjam dikemaskini serta peminjam tidak menerima lagi surat peringatan dari KPT.

LEBIHAN BAYARAN

1. Saya telah selesai membuat bayaran dan saya dapati terdapat lebihan bayaran dalam semakan penyata. Bagaimanakah saya hendak menuntut kembali lebihan bayaran?

  Tuntutan lebihan bayaran balik pinjaman berkenaan boleh dibuat dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-
 • Melengkapkan Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman (muat turun borang) ;
 • Salinan maklumat akaun bank; dan
 • Salinan Slip gaji bagi dua (2) bulan terakhir (ada potongan dan tiada potongan KPT).
 • Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:-

  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Biasiswa
  Kementerian Pengajian Tinggi,
  Aras 2, No. 2, Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5
  62200 W.P. Putrajaya
  (u.p.: Cawangan Penguatkuasaan KPT)

  Emel : [email protected]

2. Saya telah mengemukakan tuntutan lebihan bayaran kepada Bahagian Biasiswa, KPT pada empat (4) bulan yang lalu. Namun sehingga kini saya masih belum menerima pemulangan lebihan bayaran tersebut. Mengapa KPT mengambil masa yang lama untuk membuat pemulangan tersebut?

  Pemulangan lebihan bayaran akan dikreditkan kepada peminjam setelah bayaran terakhir peminjam dari pihak majikan peminjam diterima serta lejer peminjam dikemaskini sewajarnya.


PEMINJAM MENINGGAL DUNIA, HAPUSKIRA DAN PENGECUALIAN BAYARAN BALIK PINJAMAN TPP.

1. Apakah yang harus dibuat sekiranya peminjam telah meninggal dunia?

  Penjamin atau waris kepada peminjam hendaklah memaklumkan kematian peminjan dengan kadar segera dengan membuat surat bertulis beserta satu salinan sijil kematian atau melengkapkan borang pemakluman kematian (muat turun borang) .

2. Bolehkah saya dikecualikan daripada membayar balik pinjaman TPP kerana saya seorang Orang Kelainan Upaya (OKU)/ Hilang Upaya Kekal?

  Boleh dipertimbangkan. Walau bagaimanapun Kerajaan masih boleh menuntut pinjaman tersebut daripada penjamin untuk pertimbangan pengecualian ini. Sila kemukakan permohonan bertulis berserta salinan kad OKU dan salinan laporan perubatan.

3. Sekiranya peminjam telah meninggal dunia, adakah pinjaman beliau layak dikecualikan daripada membayar balik pinjaman TPP?

  Pinjaman tersebut layak dipertimbangkan untuk pengecualian bayaran balik pinjaman. Walau bagaimanapun, kerajaan masih boleh menuntut pinjaman tersebut daripada penjamin / waris bagi tujuan bayaran balik pinjaman tersebut.

4. Bagaimana sekiranya penjamin tidak mampu untuk membayar semula pinjaman (bagi kes peminjam meninggal dunia / hilang upaya kekal / OKU) ?

  Penjamin atau waris boleh membuat rayuan secara bertulis dan mengemukakan dokumen-dokumen berikut:
 • Salinan Kad OKU atau Salinan Sijil Kematian;
 • Borang Pengesahan pendapatan penjamin;dan
 • Perakuan Pegawai Perubatan Kerajaan yang memperakukan kecacatan yang dialami (tidak mampu menampung diri sendiri atau keluarga).
 • *Tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa


TERSALAH BAYAR KEPADA BAHAGIAN BIASISWA KPT

1. Saya bukan peminjam TPP tetapi tersalah bayar kepada Bahagian Biasiswa, KPT. Bagaimana saya hendak menuntut salah bayar tersebut?

  1.1 Bagi Salah Bayar Melalui Saluran Pos Malaysia, Bahagian Biasiswa, KPT akan mengenalpasti pembayar-pembayar yang bukan peminjam TPP KPT melalui no. kad pengenalan yang direkodkan semasa pembayaran. Pemulangan akan dibuat terus kepada Pos Malaysia secara pukal bulanan dan pembayar dikehendaki berurusan dengan pihak Pos Malaysia (talian hotline Pos Malaysia ialah 1-300-300-300).

  1.2 Bagi Salah Bayar Melalui Saluran Bank CIMB, Bahagian Biasiswa, KPT akan mengenalpasti pembayar-pembayar yang bukan peminjam TPP KPT melalui no. kad pengenalan yang direkodkan semasa pembayaran. Pemulangan akan dibuat terus kepada Bank CIMB secara pukal bulanan dan pembayar dikehendaki membuat semakan akaun bank CIMB masing-masing.

  1.3 Bagi Salah Bayar Melalui Arahan Potongan Gaji, pembayar atau majikan perlulah mengemukakan permohonan rasmi kepada Bahagian Biasiswa, KPT seperti berikut :-

  • Surat atau e-mel yang menjelaskan berlakunya salah bayar tersebut;
  • Salinan slip gaji sepanjang tempoh salah bayar yang telah disahkan;
  • Maklumat untuk pemulangan (salinan maklumat akaun bank) yang telah disahkan; dan
  • Maklumat pegawai untuk dihubungi.
  • * Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa prosedur pemulangan bagi kes salah bayar melalui Arahan Potongan Gaji ini akan mengambil sedikit masa untuk diproses.

  1.4 Bagi Salah Bayar Melalui Lain-lain Saluran, pembayar perlulah mengemukakan permohonan rasmi kepada Bahagian Biasiswa KPT seperti berikut:-

  • Surat atau e-mel yang menjelaskan berlakunya salah bayar tersebut;
  • Salinan slip gaji sepanjang tempoh salah bayar yang telah disahkan;
  • Maklumat untuk pemulangan (salinan maklumat akaun Bank) yang telah disahkan; dan
  • Maklumat perhubungan bagi membolehkan Bahagian Biasiswa, KPT membuat semakan dengan tepat dan jelas sebelum proses pemulangan boleh diteruskan.

2. Saya merupakan peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) semasa melanjutkan pelajaran peringkat sijil di Kolej Komuniti pada tahun 2010 dan pada masa kini sedang melanjutkan pelajaran peringkat diploma di Politeknik. Saya hendak membayar Yuran Politeknik tetapi tersalah membuat bayaran kepada Bahagian Biasiswa, KPT. Bolehkah saya membuat tuntutan salah bayar tersebut?

Bagi peminjam TPP KPT yang masih mempunyai baki pinjaman yang belum selesai dibayar dan tiada kelulusan penangguhan, transaksi salah bayar yang telah diterima dan dikemaskini ke dalam lejer peminjam sebagai bayaran balik pinjaman pelajaran, tidak boleh dipulangkan.

Untuk semakan lejer, peminjam bolehlah melayari pautan https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ .

Walau bagaimanapun, peminjam adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan penangguhan jika menyambung pengajian di peringkat setara atau lebih tinggi secara sepenuh masa.

BAYARAN BALIK PINJAMAN TPP MELALUI PENGELUARAN KWSP

1. Dahulu semasa belajar peringkat sijil, saya ada menerima pinjaman TPP ini. Kini saya hendak membuat bayaran balik pinjaman TPP melalui kaedah pengeluaran simpanan KWSP. Bagaimanakah caranya?

Bayaran balik pinjaman pelajaran melalui pengeluaran simpanan KWSP hanyalah dibenarkan untuk peminjam peringkat Diploma dan ke atas sahaja, tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP itu sendiri.

Untuk maklumat lanjut, rujuk pada pautan ini untuk syarat-syarat pengeluaran http://www.kwsp.gov.my/ms/member/withdrawals/partial/education#study atau kunjungi Cawangan KWSP berhampiran anda.

Oleh itu, peminjam peringkat sijil tidak boleh membuat permohonan pengeluaran simpanan KWSP bagi tujuan bayaran balik pinjaman TPP.

PEMINJAM MENERIMA SURAT PERINGATAN BAYARAN BALIK DALAM TEMPOH 30 HARI

1. Apakah tindakan yang akan dikenakan ke atas saya sekiranya saya GAGAL membuat apa-apa bayaran dalam tempoh 30 hari tersebut?

Telah dinyatakan didalam surat peringatan berkenaan bahawa fail peminjam akan dihantar ke Jabatan Peguam Negara untuk tindakan undang-undang. Oleh itu, peminjam perlu membayar keseluruhan baki tunggakan pinjaman tersebut dalam tempoh seperti yang dinyatakan didalam surat peringatan tersebut.

2. Apakah jenis tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada saya?

Jenis tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada peminjam adalah tertakluk kepada Jabatan Peguam Negara.

3. Bolehkah saya memohon kebenaran untuk melanjutkan tempoh bayaran balik pinjaman berkenaan?

Tidak dibenarkan. Setiap peminjam telah diberi jadual dan tempoh bayaran balik mengikut jumlah pinjaman yang telah ditetapkan. Perlanjutan tempoh bayaran balik hanya dipertimbangkan kepada peminjam yang membuat bayaran balik melalui arahan potongan gaji sahaja.

4. Bolehkan saya memohon kebenaran untuk menangguhkan / menunda bayaran balik pinjaman buat sementara waktu disebabkan saya telah berkahwin / mempunyai tanggungan (anak, ibu, bapa) / belum bekerja / belum mendapat pekerjaan tetap / menjaga anak, ibubapa yang uzur, sakit, oku atau disebabkan kos hidup yang tinggi?

Tidak dibenarkan. Penangguhan hanya layak dipertimbangkan kepada peminjam yang menyambung pengajian ke peringkat yang setara (SIJIL) atau lebih tinggi iaitu Diploma / Ijazah dan ke atas secara sepenuh masa layak dipertimbangkan untuk kelulusan penangguhan bayaran balik TPP sahaja. Bayaran balik pinjaman hendaklah dilakukan dengan kadar segera dan tidak boleh ditangguhkan / ditunda lagi.

Cadangan Kaedah Bayaran:

(a) Arahan Potongan Gaji (APG):

Pemohon perlu mengemukakan Borang Arahan Potongan Gaji samada bekerja di perkhidmatan NEGERI, BADAN BERKANUN, PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) atau UNIVERSITI AWAM. Arahan Potongan Gaji akan dilakukan berjumlah RM125.00 sebulan.

Pemohon yang berkhidmat di perkhidmatan AWAM PERSEKUTUAN pihak Kementerian bekerjasama dengan pangkalan data Jabatan Akauntan Negara (Pusat Pembayar Gaji (PTJ) untuk melakukan potongan secara mandatori sebanyak RM125.00 sebulan.

(b) Pemohonan Pengurangan Ansuran:

Pemohon perlu mengemukakan permohonan seperti berikut:

 • Borang Pengakuan Pendapatan Peminjam (muat turun borang) yang disahkan oleh Majikan;
 • Salinan Slip Gaji Peminjam (telah disahkan oleh Majikan); dan
 • Surat Rayuan Pengurangan Ansuran.
 • 5. Bolehkan saya memohon kebenaran untuk mengurangkan kadar ansuran bayaran balik pinjaman disebabkan saya telah menyambung pengajian secara separuh masa / telah berkahwin / mempunyai tanggungan (anak, ibu, bapa) / menjaga anak, ibu bapa yang uzur, sakit, oku atau disebabkan kos hidup yang tinggi?

  BOLEH DIPERTIMBANGKAN berdasarkan justifikasi kukuh yang dikemukakan oleh peminjam. Walaubagaimanapun, pemohonan untuk mendapatkan kelulusan pengurangan ansuran hanya dibenarkan kepada selain peminjam tegar iaitu peminjam yang masih dalam tempoh bayaran balik pinjaman dan setelah mendapatkan kelulusan pegawai.

  6. Saya bercadang untuk membuat bayaran ansuran RM50 / RM125/ RM150/ RM200 sebulan secara ansuran. Adakah pihak tuan tetap mengambil tindakan terhadap saya?

  (a)TIDAK. Tetapi pemohon perlu mengemukakan ke Kementerian dengan kadar segera atau e-mel : [email protected] atau faks : 03 – 8870 6838 juga boleh hubungi hotline : 03 – 8888 6787 untuk mendapatkan maklumat lanjut;

  (b) Bayaran balik pinjaman pelajaran WAJIB dilakukan KONSISTEN . Semakan secara berkala akan dilakukan dan tindakan akan diambil kepada peminjam yang masih gagal GAGAL membuat bayaran seperti yang DIJANJIKAN;

  (c) Pihak kami juga akan mempertimbangkan tindakan yang bakal kami kenakan kepada para peminjam jika pihak kami mendapati para peminjam ada usaha bagi menyelesaikan baki tunggakan tersebut.

  7. Saya baru 2 bulan memulakan pekerjaan. Saya juga tidak mampu untuk menjelaskan keseluruhan baki pinjaman tersebut dan berjanji akan membuat bayaran secara ansuran mulai bulan hadapan / tahun hadapan. Adakah pihak tuan boleh mempertimbangkan permohonan saya ini?

  Boleh. Sebelum pembayaran penuh dilakukan peminjam perlu membayar secara KONSISTEN berjumlah RM125.00 sebulan. Tiada tindakan kepada peminjam yang berhasrat untuk melunaskan pembayaran penuh pinjaman KPT.

  8. Saya sedang menyambung pengajian peringkat diploma / ijazah secara sepenuh masa. Adakah saya juga perlu membayar keseluruhan baki pinjaman tersebut dalam masa 30 hari? Apakah tindakan yang perlu saya lakukan?

  Peminjam hendaklah membuat bayaran ansuran pertama dengan kadar sekurang-kurangnya RM125.00 dan WAJIB membuat permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman dengan kadar segera. Dokumen yang diperlukan adalah :

 • Borang permohonan penangguhan;
 • Surat tawaran menyambung pengajian;
 • Surat pengesahan pengajian yang dikeluarkan oleh IPTA/IPTS; dan
 • Bukti bayaran ansuran pertama (RM125.00)
 • 9. Bolehkah saya membayar balik pinjaman sebanyak RM1000 / RM2000 / RM3000 dari jumlah keseluruhan dalam tempoh 30 HARI dan bagi baki selebihnya saya akan membuat bayaran secara ansuran sebanyak RM50 / RM125 / RM150 / RM200 untuk setiap bulan, adakah tuan tetap mengambil tindakan mahkamah ke atas?

  (a) Boleh. Walau bagaimanapun, peminjam WAJIB membuat bayaran balik pinjaman dengan kadar yang dinyatakan seperti di atas;

  (b)Bayaran balik pinjaman pelajaran secara KONSISTEN boleh dilakukan oleh peminjam. Semakan secara berkala akan dilakukan dan tindakan akan diambil kepada peminjam yang masih GAGAL membuat bayaran seperti yang DIJANJIKAN.

  (c) Pihak kami juga akan mempertimbangkan tindakan yang bakal kami kenakan kepada para peminjam jika pihak kami mendapati para peminjam ada usaha bagi menyelesaikan baki tunggakan tersebut.

  10. Saya tidak pernah membuat bayaran balik sebelum ini dan semalam saya telah membuat bayaran RM 125.00 dan masih mempunyai baki RM 5875.00. Adakah tuan tetap mengambil tindakan ke atas saya seperti yang dinyatakan dalam surat tersebut?

  YA, pihak kami tetap akan mengambil tindakan kerana pinjaman tersebut sepatutnya telah diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
  Peminjam hendaklah membuat bayaran balik dengan KADAR SEGERA seperti yang telah dinyatakan dalam surat peringatan berkenaan.

  PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PINJAMAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI/ ELAUN TERLEBIH BAYAR (ETB)

  1. Saya merupakan salah seorang peminjam/ pemecah kontrak/ pembayar ETB yang sedang melaksanakan pembayaran secara ansuran kepada KPT. Bolehkah saya memohon untuk penangguhan bayaran balik pinjaman/ tuntutan ganti rugi/ ETB selaras dengan pengumuman YAB Perdana Menteri berkaitan dengan Penangguhan Pembayaran Semua Jenis Pinjaman?

  Dimaklumkan bahawa KPT tidak terlibat di dalam moratorium yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Walau bagaimanapun, sekiranya peminjam/ pemecah kontrak/ pembayar ETB ingin memohon penangguhan bayaran, perkara ini boleh dipertimbangkan berdasarkan permohonan secara bertulis kepada [email protected]. Pertimbangan penangguhan tertakluk kepada dasar dan ketetapan semasa yang berkuat kuasa.

  Hubungi Kami

  Bilangan Pelawat
  web counter