Navigation
MAKLUMAN

  TAKWIM PERMOHONAN PENAJAAN 2016
  PROGRAM TARIKH
  Bantuan Kewangan OKU Sepanjang Tahun
  MyBrain15 (MyMaster, MyPhD, MyPhD Industri) 16 Mac 2016 - 31 Mei 2016
  MyBrainSc 4 Januari 2016 - 11 Mac 2016
  Biasiswa Antarabangsa (Malaysia International Scholarship (MIS), Commonwelth Scholarship And Fellowship (CSFP)) 1 Januari 2016 - 31 Mac 2016
  Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dan Staf Bukan Akademik IPTA 12 April 2016 - 24 April 2016
  Biasiswa Sukan 15 Mac 2016 - 30 Mac 2016
  ** Tarikh ini boleh berubah tertakluk kepada sebarang pindaan

SENARAI APLIKASI

Info Semasa


Bilangan Pelawat HTML Hit Counter