Navigation
MAKLUMAN

  BARU KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP SISTEM PERMOHONAN BIASISWA DAN
            BANTUAN KEWANGAN
                Bahagian Biasiswa, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap
                Sistem Permohonan Biasiswa dan Bantuan Kewangan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai
                prestasi sistem. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu dalam mengenalpasti aspek yang perlu diberi penekanan
                bagi meningkatkan tahap prestasi sistem.

                Beri maklum balas di sini atau klik pada ikon soal selidik di bawah. Mohon pilih sistem yang tuan/puan terlibat.
  BARU HEBAHAN : TALIAN HOTLINE BAHAGIAN BIASISWA
                03-88881616 - PROGRAM PENAJAAN & BANTUAN KEWANGAN
                03-88886787 - PENGUATKUASAAN DAN KUTIPAN BALIK

                Hari Bekerja Sahaja:
                8.30 pagi hingga 4.30 petang
                (Rehat - 1.00 tengahari hingga 2.00 petang)

SENARAI APLIKASI

Info Semasa


Bilangan Pelawat
web counter