PROGRAM Bantuan Kewangan Asasi
OBJEKTIF

• Program bantuan kewangan untuk program bertaraf asasi diwujudkan di Kementerian Pengajian Tinggi berikutan pemindahan tanggungjawab dari Kementerian Pelajaran Malaysia setelah Kementerian Pengajian Tinggi diwujudkan. Program bantuan kewangan ini mula ditawarkan bermula sesi pengambilan pelajar 2005/2006.

• Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40 yang mengikuti program bertaraf asasi dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000 sahaja.

• Pelajar daripada golongan sasaran B40 dan M40 yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya adalah layak memohon.

GOLONGAN SASARAN

• Pelajar-pelajar golongan sasaran B40 dan M40 dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000 yang mengikuti program bertaraf asasi di UA.

PERINGKAT PENGAJIAN

• Asasi

TEMPAT PENGAJIAN

• Universiti Malaya (UM)

• Universiti Utara Malaysia (UUM)

• Universiti Putra Malaysia (UPM)

• Universiti Teknologi Mara (UiTM)

• Universiti Malaysia Sabah (UMS)

• Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

• Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

• Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

• Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

• Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

• Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

IKATAN PERJANJIAN

• Pelajar dikehendaki menandatangi perjanjian dengan seorang penjamin.

• Tiada bayaran balik dikenakan tetapi pelajar perlu mengganti balik wang bantuan yang telah diberikan sekiranya gagal mengikuti program pengajian dengan jayanya.

SYARAT

• Pemohon hendaklah warganegara Malaysia.

• Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar yang mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000

• Pelajar yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya.

• Kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi.

PERMOHONAN / PERTANYAAN

• Tawaran kepada pelajar baharu dibuat berdasarkan kepada senarai yang dikemukakan oleh pihak Universiti Awam kepada Kementerian Pengajian Tinggi setelah pelajar selesai mendaftar kursus di pusat pengajian asasi masing-masing; dan

• Semakan dan tawaran program boleh dibuat secara atas talian (online) melalui laman sesawang KPT setelah senarai lengkap pelajar asasi diterima daripada Universiti Awam. Pemohon hendaklah menyemak dan mencetak sendiri dokumen tawaran seperti berikut :-

  • Surat tawaran
  • Borang perjanjian (3 salinan, borang kosong boleh difotokopi)
  • Borang penyata kewangan penjamin
  • Panduan mengisi borang perjanjian
  • Dokumen perjanjian yang telah lengkap hendaklah diserahkan semasa hari pendaftaran
  • Tuntutan bayaran pelajar asasi sedia ada akan dibuat melalui pihak pentadbir UA masing-masing pada setiap semester

Pemohonan perlu dihantar melalui UA masing-masing.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit SLAB/SLAI
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya


Talian Utama : 03 – 8888 1616 (samb.)
Faks : 03 – 8870 6839