myphd  

Syarat-syarat Am

Baca

Ikatan Perjanjian

Baca

Tempat Pengajian | Elaun

Baca

Permohonan

Baca

Syarat-syarat Am

1. Warganegara Malaysia

2. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2018

3. Pemohon mestilah:

        i. Orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap; atau

        ii. Kakitangan swasta (tidak termasuk Pensyarah IPTS); atau

        iii. Kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA yang berstatus kontrak/sambilan/sementara.

4. Pemohon yang bekerja di luar negara tidak layak memohon.

5. Pemohon tidak memiliki Ijazah Sarjana Kedoktoran atau setaraf semasa memohon MyPhD.

6. Pemohon mestilah memenuhi syarat kelayakan akademik seperti berikut:

        i. Memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan PNGK 3.30 - 4.00;

        ii. Ijazah Sarjana Secara Penyelidikan ;atau

        iii. Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama dengan PNGK sekurang-kurangnya 3.75 - 4.00.

7. Memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan telah menerima surat tawaran tidak bersyarat daripada IPT atau telah memulakan pengajian di IPT. Baki pengajian semasa menerima tawaran mestilah sekurang-kurangnya 24 bulan dari tarikh daftar di IPT. Pengajian mestilah di peringkat Ijazah Kedoktoran atau sijil profesional yang setaraf dengan Ijazah Kedoktoran sahaja.

8. Pemohon tidak menerima pembiayaan lain daripada mana-mana pihak untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang sama, kecuali yang dibenarkan sahaja seperti berikut:

        i. Pemohon kategori orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap boleh menerima elaun pembantu penyelidik siswazah atau pinjaman pelajaran daripada penaja lain, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.

        ii. Pemohon kategori kakitangan swasta(tidak termasuk Pensyarah IPTS) boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain atau pembiayaan tambahan daripada majikan masing-masing, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.

        iii.Pemohon kategori kakitangan kerajaan/badan berkanun/Universiti Awam (kontrak/sambilan/sementara) boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.

9. Mod pengajian yang perlu diikuti oleh pemohon adalah secara sepenuh masa sahaja.

10. Kategori penajaan hanya dibuka bagi mod pengajian secara Penyelidikan dan Campuran (Kerja Kursus dan tesis) sahaja.

11. Pemohon boleh mengikuti pengajian dalam semua bidang sama ada di Universiti Awam atau IPTS bertaraf sekurang-kurangnya 5 Bintang dalam rating SETARA .

12. Sila ambil maklum untuk kategori-kategori di bawah, sila hubungi Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik (UPKB), Bahagian Biasiswa untuk semakan status pinjaman terkini sebelum anda dibenarkan untuk membuat pemohonan penajaan baharu.

        i. Masih mempunyai bayaran tertunggak / tidak pernah membayar pinjaman Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT); dan

        ii.Masih aktif di dalam rekod penajaan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

13. Pemohon yang pernah membuat pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), sila hubungi PTPTN untuk semakan status pinjaman terkini sebelum anda dibenarkan untuk membuat pemohonan penajaan baharu.

 

Kembali

Tempat Pengajian | Kemudahan Elaun

i. Semua Universiti Awam

ii. IPTS bertaraf sekurang-kurangnya 5 Bintang dalam rating SETARA dan mestilah bukan kampus cawangan universiti luar negara.

iii.Kemudahan & Elaun

(a) Kemudahan dan elaun yang layak dibayar kepada pemohon yang berjaya adalah seperti berikut:

KATEGORI YURAN PENGAJIAN ELAUN SARA HIDUP ELAUN BANTUAN TESIS ELAUN BANTUAN JURNAL
  Orang awam tidak bekerja dan tidak berdapatan tetap Tidak melebihi RM24,000 RM1,800 sebulan Tidak melebihi RM3,000 Tidak melebihi RM2,000
  Kakitangan Swasta Tidak melebihi RM24,000 Tiada Tidak melebihi RM3,000 Tidak melebihi RM2,000
  Kakitangan kerajaan / badan berkanun / IPTA (kontrak/sambilan/sementara) Tidak melebihi RM24,000 Tiada Tidak melebihi RM3,000 Tidak melebihi RM2,000

Nota:

        a. Yuran pengajian tidak melebihi RM24,000 untuk keseluruhan tempoh pembiayaan yang diluluskan. Yuran pengajian yang dibiayai tidak termasuk deposit, wang hemat diri dan yuran penginapan.

        b. Tempoh pembiayaan dikira bermula pada semester semasa bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian atau mengikut surat tawaran IPT bagi yang belum memulakan pengajian.

        c. Elaun Bantuan Tesis dibayar sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian dan tertakluk kepada siling yuran pengajian yang masih berbaki. Elaun ini juga hanya diberikan kepada pelajar-pelajar yang tamat pengajian dalam tempoh tajaan sahaja.

d.Pembayaran yuran pengajian akan dibuat terus kepada Bendahari IPT berdasarkan invois yang diterima.

 

Kembali

Ikatan Perjanjian dengan Kerajaan

1. Pelajar akan dikenakan ikatan Perjanjian dengan Kerajaan bersama seorang penjamin. Walau bagaimanapun, tiada ikatan Perjanjian untuk berkhidmat dengan mana-mana pihak selepas tamat pengajian.

2. Perjanjian boleh ditamatkan dan tuntutan ganti rugi boleh dikenakan terhadap pelajar sekiranya:

        i. Pelajar menarik diri atau menangguh pengajian tanpa kebenaran;

        ii. Pelajar diberhentikan pengajian oleh IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang telah ditetapkan di bawah peraturan IPT berkenaan; atau

        iii. Pelajar gagal dalam pengajian

 

Kembali

Permohonan

1. Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) melalui laman web MyBrain15 https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrain15/v2

2. Permohonan perlu dibuat secara atas talian sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK di atas, dan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses.

3. Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan (proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh penyelia. Pengesahan perlu dibuat pada muka surat pertama rancangan penyelidikan tersebut. Sila rujuk Lampiran A untuk panduan penyediaan.

4. Pemohon dikehendaki mencetak, mengisi dan memuat naik Borang Pengesahan Maklumat Pemohon melalui permohonan ini.

5. Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu diimbas (scan) dari dokumen asal dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) dalam sistem permohonan atas talian ini. Dokumen yang diambil(capture) menggunakan kamera tidak akan diterima.

  • Klik sini untuk panduan mengimbas dokumen sokongan.
  • Klik sini untuk panduan menukar format dokumen softcopy ke format PDF.

6. Jika tiada dokumen asal, pelajar boleh mengimbas dari dokumen salinan photostat tetapi dokumen tersebut perlu diakui sah oleh pegawai Kerajaan / badan berkanun dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas) / Penggawa / Ketua Kampung / Ketua Masyarakat.

7. Dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik adalah seperti berikut:

BIL DOKUMEN FORMAT SAIZ DOKUMEN
1 Gambar berukuran passport JPG 200KB
2 Salinan kad pengenalan pemohon (depan dan belakang) PDF 280KB
3

Rancangan penyelidikan (proposal) yang disahkan oleh penyelia (muatturun format di Lampiran A

(Pemohon yang mengikuti pengajian secara Mod Penyelidikan sahaja)

PDF 300KB
4 Salinan transkrip akademik di peringkat Ijazah Sarjana PDF 400KB
5 Salinan surat tawaran kemasukan ke IPT, dan pindaan surat tawaran (jika berkenaan). PDF 200KB
6 Borang Pengesahan Maklumat Pemohon PDF 400KB

8. Pemilihan calon akan dibuat melalui sesi temu duga yang akan dijalankan sebelum pemilihan akhir dibuat oleh Jawatankuasa Kementerian Pendidikan Tinggi.

9. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon melalui emel dan sms dalam tempoh 7 hari selepas keputusan Jawatankuasa.

10. Jika berjaya, pemohon dikehendaki mengemukakan semua dokumen seperti yang dinyatakan dalam Senarai Semak Dokumen Tawaran MyBrain15 ke Bahagian Biasiswa, KPT dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum boleh memuat turun surat tawaran MyBrain15. Kegagalan pelajar untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kelulusan yang diberikan ditarik balik dan terbatal.

 

Kembali