MyMaster

MyMaster diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana. Program ini merupakan feeder kepada MyPhD.

MyPhD

MyPhD merupakan salah satu Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.

MyPhD Industri

 

MyPhD Industri merupakan salah satu Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan kepada rakyat malaysia bagi menggalakkan penyertaan industri dalam bidang penyelidikan dan inovasi serta meningkatkan kolaborasi di antara industri dan universiti

MyBRAIN15

Log masuk

*Pemohon perlu mendaftar sebagai pengguna sistem.

Lupa katalaluan?

Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan

Borang Soal Selidik


Hubungi Kami

Alamat : Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5
Kompleks Kerajaan Persekutuan
62200 PUTRAJAYA
(u.p : Unit MyBrain15)
Hotline : 03-8888 1616
Email : mb15@mohe.gov.my

Hotline : | Klik di sini Direktori Bahagian Biasiswa

URL : https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrain15